نوشته‌ها

مرکز خرید انواع قفس ملکه چوبی و پلاستیکی

در صنعت زنبورداری برای حمل ملکه از مرکز تولید ملکه به محل نگهداری زنبورها از انواع قفس ملکه چوبی و پلاستیکی استفاده می شود. لذا انواع آن برای خرید در لیست فروش ما قرار گرفته است.

قیمت قفس ملکه

زمانی که به هر دلیلی نیاز به معرفی ملکه جدید به کندو را داشته باشیم باید ملکه جدید را در قفس ملکه گذاشته و آن را درون کندو قرار دهیم.
بهترین زمان معرفی ملکه زمانی است که زنبورها از صحرا شهد جمع آوری می کنند و این کار به این دلیل است که احتمال کشتن ملکه توسط زنبورها کمتر می شود.
ما قفس ملکه را در دو نوع چوبی و پلاستیکی تولید کرده که هر دو آنها کارایی مناسبی دارند و زنبورداران کشور از هر دو آنها استفاده می کنند.