نوشته‌ها

تولید و عرضه انواع دستگاه عسل گیر

زنبورداری چه تاثیراتی بر اقلیم یک منظقه ایجاد می کند؟ تولید و عرضه انواع دستگاه ها و از جمله عسل گیر به زنبورداران کمک زیادی می کند.
موجودات در محیط اطراف بر هم اثر می گذارند و به سختی می توان گونه ای را یافت که تاثیر پذیری از سایر گونه ها نداشته باشد و یا تاثیری بر آنها نداشته باشد. زنبور عسل بر روی گرده افشانی و حفظ گونه های گیاهی، حفظ گونه های گیاهی به حفظ خاک منطقه اثر شدیدی دارد. بنابراین در محیط اطراف و در علم زیست شناسی نگاه تک بعدی به حشرات و گیاهان نگاهی اشتباه است. به همین دلیل نیز در کشور ایران مانند سایر کشورها به این حوزه توجه بسیاری می شود.
این کار از طریق برگزاری انواع کلاس های آموزشی و تولید و عرضه ی بهترین دستگاه های عسل گیر و سایر لوازم زنبورداری در بسیاری از شهرهای  ایران انجام می شود.